Page 122 - Faaliyet Raporu 2022
P. 122

 Karaciğer metastazı gelişiminde HGF/c- Met yolağının rolünün tümör mikroçevresini içeren koşullarda incelenmesi (Yürütücü: Neşe Atabey, Araştırmacılar: Deniz Nart, Funda Yılmaz Barbet, Alper Uğuz, Murat Sezak, Gülçin Çakan Akdoğan, Peyda Korhan, Gülhas Solmaz, Danışmanlar: Tayfun Yoldaş, TÜBİTAK 1001, 119S698, 2020- 2023): Bu çalışma kapsamında hepatoselüler karsinomada (HCC) vasküler invazyon ve kolorektal kanserinde (CRC) karaciğer metastazı gelişimi süreçlerinde karaciğer mikroçevresinin c-Met aktivasyonundaki rolü ve karaciğerdeki mikroçevre değişikliklerinin c-Met aktivasyonuna etkisi 3D-kokültür sistemleri, zebrabalığı modeli kullanılarak ve hasta dokularında yüksek çıktılı protein analizleri (RPPA) ile incelenmektedir. 2022 yılında proje kapsamında yüksek çıktılı protein analizleri için protein eldesi tamamlanmıştır. Ege Üniversitesi Patoloji ve Genel Cerrahi Anabilim Dalları ile gerçekleştirilen karaciğer ve kolon kanseri hasta örneklerinde hedef moleküllerin IHC boyamaları ve analizleri gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda Dr. Gülçin Çakan Akdoğan ve ekibiyle birlikte oluşturulan zebrabalığı modelinde yapılan çalışmalara devam edilmiştir. Bu proje kapsamında bir Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencisi, bir Tıp Fakültesi lisans öğrencisi ve bir DEÜ,İBG-enstitü doktora öğrencisi bursiyer olarak eğitim almaktadır. Ayrıca 2022 yılında 2 STAR bursiyeri tıp fakültesi lisans öğrencisi proje kapsamında eğitim almıştır. Proje ön verilerinden köken alan bir makalenin yazım çalışmaları devam etmektedir. Bu proje kapsamında EACR 2022 (European Association for Cancer Research 2022) kongresinde 2 adet bildiri sunulmuştur.
Spesifik Insülin Reseptörü İzofromlarının
c-Met ile Etkileşimi: Mekanizmaları ve Hepatoselüler Karsinoma Progresyonundaki Rolleri (Proje Yürütücüsü: Neşe Atabey, Fransa Yürütücüsü: Christele Desbois- Mouthon, Araştırmacılar: Ezgi Karaca, Yeliz Yılmaz, TÜBİTAK Uluslararası-Bilateral Cooperation Programs Project, 119N226 2020-2022): Atabey Kanser Biyolojisi ve Sinyal İletimi Laboratuvarı’nın bu kapsamda yer alan önceki çalışmalarında c-Met’in hiperglisemi ve hiperinsülinemiyle aktive olduğunu ve IR ile etkileştiğini gösteren veriler ile Fransa grubunun HCC’de IR izoformlarının önemini gösteren araştırma verilerinden kaynaklanan bu projede, c-Met-IR etkileşiminde hangi IR izoformunun önemli olduğunu belirlemek, etkileşimin insülin direnci varlığında değişip değişmediğini araştırmak, etkileşimin spesifik inhibitörler ile baskılanmasının HCC progresyonundaki rolünü aydınlatmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında 2022 yılında öncelikle IR izoformlarının c-Met ile etkileşimi mekanistik bir yaklaşımla ele alınmıştır. Bu amaçla heterodimerizasyonu incelemek amacıyla farklı koşullarda birlikte immünçöktürme ve western blot, immünfloresan görüntüleme, proximity ligation assay, in vitro kinaz assay, sitoplazmik ve nükleer fraksiyonların ayrımlanması ve western blot ile incelenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca caveolin- c-Met ve IR izoformları arasındaki ilişki RT- qPCR, western blot, birlikte immünçöktürme ve floresan mikroskopi çalışmaları ile araştırılmıştır. IR izoformlarının c-Met ile etkileşiminin HCC hücrelerinin biyolojik yanıtlarına etkisi de incelenmiştir. Bu amaçla IR ve c-Met spesifik inhibitörler kullanılarak IR izoformlarının spesifik olarak eksprese olduğu HCC hücre klonlarında hücrelerin proliferasyon, motilite ve invazyon
 Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 115   120   121   122   123   124