Page 124 - Faaliyet Raporu 2022
P. 124

hücrelerin motilite ve proliferasyon özellikleri değerlendirilmiştir. WT ya da nedilasyon mutantı eksprese eden hücrelerde, nedilasyon inhibitörü MLN4924 uygulamasının hücre döngüsüne etkisi akış sitometrisi yöntemi ile Dr. Gülhas Solmaz ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Dr. Yasemin Öztemur Islakoğlu ve yüksek lisans öğrencisi Işıl Kılıçgün tarafındank HCC hasta verilerinin biyoinformatik analizleri gerçekleştirilmiştir. HCC hasta örneklerinde hem transkriptom düzeyinde RNASeq veri analizi, hem de protein düzeyinde RPPA veri analizi çalışmaları tamamlanmıştır.
Kolon Adenokarsinomlarında Karaciğer Metastazı Gelişiminde Olfaktör Reseptörlerin Rolünün Araştırılması (Yürütücü: Neşe Atabey, Araştırmacılar: Peyda Korhan, Gülhas Solmaz, Ayvaz Ulaş Urgancı, Selcan Keşan, Danışmanlar:Hacı İbrahim Petekkaya, Akif Serhat Gür, Seyran Yiğit, Serap Karaarslan, Gülçin Çakan Akdoğan, TÜBİTAK 1001, 122S547, 2022-2025): Son yıllarda daha önce sadece koku duyusu ile ilişkili olduğu düşünülen GPCR’ler olan olfaktör reseptör (OR) ‘lerin normal fizyolojik işlevlerinin yanısıra, melanoma, prostat, meme, akciğer ve kolon kanseri gibi birçok kanserin gelişiminde ve ilerlemesindeki önemini göstermiştir. OR’lerin bir çoğunun testis gibi dokular dışında normal dokularda eksprese olmaması ve kanser tipine spesifik olması nedeniyle kanser tanısı ve izlemi için önemli belirteçler olduğunu ve potansiyel terapötik hedefler olabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda KK (kolon kanseri) karaciğere metastazında rol oynayan OR tiplerinin tanımlanması ve OR’lerin KK hücrelerinin karaciğere metastazındaki rolünün araştırılacağı bu proje, başta KK olmak üzere, karaciğer
metastazının çok yüksek olduğu pankreas, akciğer ve meme kanseri gibi birçok kanserde metastazın erken tanısında/ engellenmesinde/ tedavisinde OR’lerin incelenmesi veya hedeflenmesi temelli güncel yaklaşımlar geliştirme potansiyelindedir. 2022 yılının sonunda başlayan proje kapsamında ön biyoinformatik analizler tamamlanmış ve aday OR’lerin seçilmesine yönelik ön çalışmalar tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında İBG izmir enstitüde eğitim alan iki yüksek lisans öğrencisi bursiyer olarak egörev yapmaktadır.
Translational control in Cancer European Network (TRANSLACORE) Cost Projesi; CA21154 Yürütücü: Jean-Jacques Diaz (FR), Eş Yürütücü: Fátima Gebauer (ES), MC Üyesi ve WG2 lideri: Neşe Atabey (TR) 2022-2026: Translasyonel kontrolü ve bunun karsinogenez sürecindeki rolünü inceleyen araştırmacıları biraraya getiren bu COST projesi kapsamında, üniversiteler, uluslararası araştırma enstitüleri, temel bilimciler, klinisyenler, biyoteknoloji ve ilaç şirketleri, ileri teknoloji sağlayan hasta dernekleri gibi multidisipliner gruplar arasında bir köprü görevi görerek bir kanserde translasyonel kontrol çalışan araştırmacılar arasında bir işbirliği ağı oluşturulması hedeflenmiştir. Beş iş paketi bulunan bu projede 30 farklı ülkeden 125 araştırmacı görev almaktadır.
Hepatoselüler Karsinoma ile İlişkili Yeni Füzyon Transkriptlerinin Sistem Biyolojisi Yaklaşımı ile Keşfi ve Hepatokarsinogenez Sürecindeki Rollerinin İncelenmesi (Araştırmacılar: Yasemin Öztemur Islakoğlu, Peyda Korhan, Danışmanlar: Neşe Atabey, Gökhan Karakülah, 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs ve Proje Desteği, 120C216, 2021-2023): Füzyon transktriptlerin
Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 117

   122   123   124   125   126