Page 126 - Faaliyet Raporu 2022
P. 126

 alan çalışmalar devam etmektedir.
Atabey Lab ekibinin araştırmacı olarak yer aldığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ab Dalı ile ortak “Hepatosellüler karsinomlu olguların tümöral ve nontümoral karaciğer dokularında FGF19/FGFR4 sinyal aktivasyonunun incelenmesi” başlıklı bir BAP projesi (TCD-2022- 3075) kapamında ilgili genlerin ekspresyonlarının RT-RPCR ve WB yöntemleri ile analizleri devam etmektedir.
Özetle Atabey Kanser Biyolojisi ve Sinyal İletimi Laboratuvarı’nda 2022 yılında aktif olarak dokuz projesi üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu projelerden FR-TR ikili işbirliği projesi 2022 yılı sonunda tamamlanmıştır. Bu projelerden kaynaklanan çalışmalar, ekibimizde yer alan öğrencilerin ve doktora sonrası araştırmacıların burslu olarak katıldığı 2 uluslararası kongrede sunulan 6 adet bildiriye konu olmuştur. Sonuçlarımızdan hazırlanan bir adet makale değerlendirme ve 3 adet makale yazım aşamasındadır.
 Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 119   124   125   126   127   128