Page 130 - Faaliyet Raporu 2022
P. 130

mesane kanserindeki fenotipik etkilerini araştırmak ve hücrelerin epigenetik profilindeki değişiklikleri analiz etmektir. Şimdiye kadar kasa invaziv mesane kanseri hücreleri retinoik asit ve retinoik asit türevi fenretinid ile muamele edilmiş ve ortaya çıkan fenotipik değişiklikler analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları, fenretinidin kanser hücrelerinin apoptozuna ve hücre döngüsünün deregülasyonuna neden olduğunu göstermiştir. Ek olarak, RA ve EZH2 inhibitörlerinin mesane kanseri üzerindeki kombinatoryal etkilerini incelemek için Prof. van Lohuizen (Netherlands Cancer Institute (NCI), Amsterdam) ile iş birliği oluşturulmuş ve EMBO kısa süreli burs başvurusu aracılığıyla ilgili deneyler NKI’da tamamlanmıştır. Bu işbirliği oldukça verimli geçmiştir ve faydalı sonuçlar elde edilmiştir. Özellikle, RA türevlerinin ve EZH2 inhibitörlerinin hücrelere birlikte uygulanmasının mesane kanseri hücreleri üzerinde sinerjik etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada, EZH2 ve retinoik asit yolağının birlikte hedeflenmesinin, mesane kanseri hücrelerinde proliferatif potansiyelde sinerjik bir azalmaya ve apoptoz ve farklılaşma ile ilişkili belirli belirteç genlerin modülasyonuna neden olduğu, böylece bu ikili stratejinin anti-onkojenik profili yansıttığı ortaya konmuştur. Ayrıca PCR2 bileşeni olan EZH2’nin, katlanmamış protein tepkisi ve bazı metabolik süreçlerle bağlantılı belirli genlerin H3K27me3 aracılı
 Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 123

   128   129   130   131   132