Page 160 - Faaliyet Raporu 2022
P. 160

2024): Proje önerimizde melankolik özellikli depresyon öyküsü olan BB ve MD ayırıcı tanısındaki bu tanı zorluklarını gidermek için makina öğrenmesi kullanarak klinik, MRI ve nöron derive ekzozomda proteomik analiz sonuçlarıyla tanı algoritmasının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda geliştirilecek ve üç aşama içerecek özgün sistem; farklı kaynaklarından gelen, düşük sayıda veri nedeniyle aktarımlı öğrenme kullanılarak eğitilecek derin ağlar ve yapay sinir ağlarının birbirlerini tamamlayıcılarının analiz edilmesi sağlanacak, veri karakteristiklerine bağlı olarak otomatik olarak belirlenen bağlı ağırlıklarla tümleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar problemi farklı perspektiflerden değerlendiren metrikler aracılığı ile detaylı olarak analiz edilecek ve yüksek doğrulukla ayırıcı tanı sağlayabilen bir sistem geliştirilecektir.
Seçilmiş Makaleler
1. Durur DY, Tastan B, Ugur Tufekci K, Olcum M, Uzuner H, Karakülah G, Yener G, Genc S. Alteration of miRNAs in Small Neuron-Derived Extracellular Vesicles of Alzheimer’s Disease Patients and the Effect of Extracellular Vesicles on Microglial Immune Responses. J Mol Neurosci. 2022 Jun;72(6):1182-1194. doi: 10.1007/ s12031-022-02012-y. Epub 2022 Apr 29. PMID: 35488079.
2. Olcum M, Tufekci KU, Durur DY, Tastan B, Gokbayrak IN, Genc K, Genc S. Ethyl Pyruvate Attenuates Microglial NLRP3 Inflammasome Activation via Inhibition of HMGB1/NF-κB/ miR-223 Signaling. Antioxidants (Basel). 2021 May 8;10(5):745. doi: 10.3390/antiox10050745. PMID: 34066647; PMCID: PMC8151120.
3. Arioz BI, Tastan B, Tarakcioglu E, Tufekci
KU, Olcum M, Ersoy N, Bagriyanik A, Genc K, Genc S. Melatonin Attenuates LPS-Induced Acute Depressive-Like Behaviors and Microglial NLRP3 Inflammasome Activation Through the SIRT1/Nrf2 Pathway. Front Immunol. 2019 Jul 2;10:1511. doi: 10.3389/fimmu.2019.01511. PMID: 31327964; PMCID: PMC6615259.
  Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 153
   158   159   160   161   162