Page 75 - Faaliyet Raporu 2022
P. 75

 Mali Bilgiler
Bütçe Uygulama Sonuçları
Usul İncelemeleri
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, 01.01.2022 tarihinden itibaren e-defter mükellefidir.
İlgili deftere yapılan kayıt düzeninin Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olduğu,
Tasdike tabi defterlerden olan Envanter Defteri, İzmir 32. Noterliği tarafından 27.12.2021 tarih ve 22480 yevmiye numarası ile tasdiki yapıldığı görülmüştür.
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi tarafından yıl İçinde verilmesi Gereken Geçici Vergi, Katma Değer Vergisi ve Muhtasar Beyannamelerin süresinde verildiği,
Muhtasar Beyannamelerde 6550 sayılı Kanun’un Diğer muafiyet, indirim ve istisnaların uygulanması başlıklı 38 - (1) maddesinde belirtilen hükümler kapsamında İlgili, Gelir idaresi Başkanlığının, Muhtasar e beyanname programının ekler bölümüne 6550 sayılı yasa ile sağlanan ilgili istisna kısmını eklemesi aylık Muhtasar Beyannameler bu doğrultuda düzenlenmiştir. Bu işlemler sonucunda toplamda 2.627.790,48 TL istisna sağlanmıştır.
31.015.684,87 TL
Tübitak Proje Bütçesi
69.200.528,57 TL
Gelir
83.159.411,57 TL
Gider
2.774.727,47 TL
Uluslararası Fon Desteği
       68 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler


   73   74   75   76   77