Biyoteknoloji Günü

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nin organize ettiği; Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi’nin genel sponsor olacağı Biyoteknoloji Günü; 25 Eylül 2019’da Ankara Sheraton Hotel’de yapılacaktır.

Yarım gün (17:0021:00) olarak planlanan etkinliğe; yüksek sayıda kamu çalışanı ve hekimkatılımının yanı sıra; biyoteknolojiye ilgi duyan yüksek lisans, doktora öğrencileri ve akedemisyenlerin katılımı beklenmektedir.

Biyoteknoloji Günü kapsamında, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayabilmek adına beşeri sermayenin desteklemesi için;

  • Biyoteknolojinin önemi, değeri ve geleceğinin tartışılarak biyoteknoloji hakkında farkındalık kazandırılması,

  • Sürdürülebilir kalkınma için formal ve informal öğrenme ortamlarında biyoteknoloji eğitiminin önemine dikkat çekilmesi,

  • Farklı sektörlerde görev yapmakta olan bürokratlar ve politika belirleyicileri arasında köprü kurarak biyoteknoloji eğitimine yönelik ulusal stratejiler geliştirilmesi için ortak bir zemintesis edilmesi, biyoteknoloji ile ilgili mevcut en güncel verilerin karar vericilerimiz nezdindepaylaşılması hedeflenmektedir.

 

                  Toplantı Ajandası

  Saat

           Konu

   Konuşmacı

 

                                 Kayıt ve Karşılama

17.00-17.15

                                 Açılış Konuşması

17.15-18.30

Sürdürülebilir Biyoteknoloji Ekosistemi (Panel)

Prof. Dr. Necdet Ünüvar

Ahmet Oğuz Sarıca

John Dunlop

Prof. Dr. Hakan Ergun

18.30-18.40

                                        Kahve Molası

18.40-19.00

Yenilikçi Ar-Ge Yaklaşımları

Thomas Felix

19.00-19.15

                                         Kahve Molası

19.15-20.15

Biyoteknolojik / Biyobenzer Tedaviler

 

30 dk

Biyobenzerlerde Global Uygulamalar ve Kalite

Bhairav Kaushik Parekh

15 dk

Romatolojide Pratik Uygulamalar

Prof. Dr. Ahmet Gül

15 dk

Onkolojide Pratik Uygulamalar

Doç. Dr. Umut Demirci

20.15-20.30

                                       Kahve Molası

20.30-20.50

Biyoteknolojide
Global Perspektifli Proje Destekleri

Eduardo Cetlin

20.50-21.00

                                               Kapanış

 

Biyoteknoloji Günü