ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI

ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI

Engelli statüsündeki alım için 09.05.2022 tarihinde saat 18:00'da İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) Aziz Sancar Oditoryumu’nda yapılan noter çekilişi ile dört asıl dört yedek aday belirlenmiştir

THIS ANNOUNCEMENT IS IN TURKISH ONLY

Merkezimizde istihdam edilmek üzere; Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler), Elektrik-Elektronik Teknisyeni, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı ilanlarımız İŞKUR aracılığı ile 18-22 Nisan 2022 tarihleri arasında yayınlanmıştır. Bunlardan sadece engelli statüsünde alım yapılacak Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) ilanına yirmidört başvuru yapılmış, diğer ilanlara başvuru yapılmamıştır.

Engelli statüsündeki alım için 09.05.2022 tarihinde saat 18:00'da İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) Aziz Sancar Oditoryumu’nda yapılan noter çekilişi ile dört asıl dört yedek aday belirlenmiştir.Adayların isim listesi aşağıdaki gibidir:

Asıl Adaylar:

1-Kü**** KA****

2-Gü**** DA******

3-Ya*** UL**

4-Mu****** AR**

Yedek Adaylar:

1-Se**** KA**

2-Me**** Tİ****

3-İs**** SO*******

4-Me*** AK**

Belge Teslim Tarihi ve Yeri:

1. Kura sonucunda belirlenen adaylar; istenilen belgeleri İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’ne ibraz edeceklerdir.

2. Belge teslim tarihi , www.ibg.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dâhil edilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

İlan edilen kadroya iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, sözlü mülakatın tarihi, saati, yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, ilgili bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular www.ibg.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Bu nedenle İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi internet sitesinde yayımlanan duyuruların adaylar tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir.