Teknisyen

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi bünyesinde bulunan İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarları’nda Teknisyen olarak çalışacak tam zamanlı personel alınacaktır.

Aranan Özellikler

            •          Üniversitelerin Biyoloji, Sağlık Bilimleri alanından veya Sağlık Meslek Yüksek Okulu (Sağlık Teknikeri)  bölümlerinden mezun olmak.

            •          Tercihen kalite yönetim sistemleri konusunda eğitimi sertifikası olmak (ISO 9001, 17025, OECD-GLP),

            •          Tercihen daha önce laboratuvarların ilgili bölümlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak, 

            •           Bilgisayar ofis programlarını iyi dercede biliyor olmak,

            •          Dürüst, çalışkan, güvenilir, işini benimseyen ve sahiplenen kişiliğe sahip olmak.

 

Görev ve Sorumluluklar:

 

            •           İlaç Analiz ve Kontrol Labortuvarlarında test edilmek üzere gönderilen test maddelerinin, Numune Kabul Prosedüründe yer alan kriterlere uygun kabul edilmesinden ve kayıtların oluşturulması,

            •            Numunelerin; belirli sıcaklık ve nem koşullarının sağlandığı ortamda muhafazasından, gerekli olduğu durumda imha edilmesi,

            •             Deney öncesi, prodesürlere uygun olarak çözelti ve  besiyerlerinin hazırlanması,

            •          Çalışma personeli ile birliktedoku kültürlerinin pasajlanması,dondurularak muhafazası,yeniden çözdürülmesi ve ilgili kayıtların tutulması,

            •          Laboratuvardaki ekipman/cihazların doğrulama ve ara kontrollerinin yapılması,

            •             Laboratuvar ortamı ısı, nem izlemelerinin yapılması, kayıtlarını tutulması,

            •             Besiyeri, çözelti vb. malzeme için belirlenen Kritik sarf malzemelerin, kimyasalların ve ekipmanların periyodik olarak kayıtlarını tutulması ve Birim Yöneticisine raporlanması; gerektiğinde satın alma süreçlerinin yürütülmesi,

            •             Arşive tabi materyallerin kolay ulaşılabilir biçimde düzenlenmesi, arşive giriş çıkışlarının düzenli bir biçimde kaydedilmesi,

            •             Arşiv evrakları, Birim’de kaldığı sürece yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşeratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınması,

            •           Arşivlenen dokümantasyonların saklama süresinin Arşiv prosedürü ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşiv Yönetmeliğine göre takibinin yapılması,

            •           Arşiv süresini tamamlayan materyallerin tespiti, tasnifi ve bertarafı konusunda gerekli kayıtların alınarak imha edilmesi,

            •          Kalite sistemi standartlarına ait prosedür, talimatlar vb. dökümanlarda tanımlanan sorumlulukların yerine getirilmesi ve hazırlanmasında yardımcı olunması

            •           Çalışmalarında gizlilik ilkesine bağlı kalarak, müşterilere/hizmet sunulan kesime ait gizli bilgileri ve tescilli haklarının korunması,

            •           Bu kapsamda yetki ve sorumluluğu dahilindeki tüm verilerin güvenliğinin sağlanması.