Page 137 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 137

radyasyonunun doğrudan etkisi ve tip I ışığa duyarlılaştırıcılar çeşitli tek elektronlu oksitleyiciler tarafından üretilebilen guanin radikal katyonu reaksiyonlarının çeşitliliğine yeni bir örnek teşkil eder. Bununla birlikte, zorlu bir analitik konu olan zincirler arası baz eklentilerinin tam yapısı daha fazla açıklama beklemektedir. Yüksek yoğunluklu UVC lazer darbeleri ile DNA örneklerinde ICL’lerin bifotonik indüksiyonu
ile ilgili biyokimyasal/yapısal uygulamalarına örnekler verilmektedir. Sonuçlar şu yayınlarda yayınlanmıştır: D. Angelov* , I. N. Lone, H. Menoni and Jean Cadet* (2021) Interstrand Crosslinking Involving Guanine: A New Major UVC Laser- Induced Biphotonic Oxidatively Generated DNA Damage. Photochem. Photobiol. DOI: 10.1111/ php.13587.
 “ Çift sarmallı DNA’nın, tek bir yüksek yoğunluklu 266 nm nanosaniye seviyesinde lazer darbesine maruz bırakılması, bifotonik iyonizasyon mekanizmaları ve guanin nükleotidlerinin boşluğa konumlanması ile zincirler arası çapraz bağlar meydana gelir. Bu yeni guanin bazına özgü lezyon, sıcaklığa veya proteinin neden olduğu konformasyonel değişikliklere oldukça duyarlıdır ve yerel DNA baz çifti açılmasının bir sensörü olarak kullanılabilir. “
Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 129   135   136   137   138   139