Page 139 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 139

 örnek gönderimi için önceden oluşturulan tedarik ve etkin iletişim sistemi aracılığıyla, MGUS ve SMM hasta örnekleri teminine devam edilmiştir. Sürmekte olan COVID-19 salgını nedeniyle hasta örnekleri gönderiminde yavaşlıklar ve aksaklıklar olduğundan Amerika Hematoloji Derneği’nin izniyle proje süresi bir yıl uzatılmıştır; b) MGUS ve SMM hastalarından temin edilen çevresel kan örneklerinin plazma kısmından cfDNA, granülositlerinden ise gDNA izolasyonlarına devam edilmiştir; c) Kemik iliği örneklerinden ise FACS ile tümör hücreleri ayrıştırılıp, bu tümör örneklerinden eş zamanlı olarak DNA ve RNA izolasyonları işlemlerine devam edilmiştir; d) Önceden MGUS veya SMM aşamasında örnekleri tam set alınmış olan hastalar takip edilmekte olup overt multipl miyeloma dönüşüm gösteren bir hastadan aynı örnek seti temin edilmiştir; e) Hedefli derin dizileme deneyleri için kemik iliğinden izole edilen tümör hücre DNA miktarları yeterli olmadığından FACS ile ayrıştırılmış olan tümör DNA’ları REPLI-g ile amplifiye edilmiştir. Amplifikasyonların kalite kontrolleri TAE agaroz jelde görüntülenerek değerlendirilmiştir; f) MGUS, SMM, veya MM olgularına ait kemik iliklerinden ayrıştırılan tümör hücre tüm genom DNA’larının amplifikasyon işlemlerine başlanmıştır. Amplifikasyonların kalite kontrolleri TAE agaroz jelde görüntülerek gerçekleştirilmiştir; g) Plazma hücre neoplazmlarında sıklıkla mutasyona uğramış genlerin ekzon ve ekzon-intron birleşim bölgelerini kapsayan özel tasarım bir ultra derin hedefli yeni nesil dizileme (NGS) kiti kullanılarak 17 MGUS olgusuna ait DNA örneklerinin tam set (plazma cfDNA, kemik iliği tümör DNA, ve granülosit gDNA) halinde hedefli dizileme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Amerika Hematoloji Derneği Ödül Takviye Programı (Yürütücü: Can Küçük, Araştırmacılar: Hayri Özsan, Wing C. Chan, Meral Beksaç, Yahya Büyükaşık, Ahmet Muzaffer Demir, Muhlis Cem Ar, Güray Saydam, Ali Zahit Bolaman, Ozan Salim, Itır Şirinoğlu Demiriz, Ömür Gökmen Sevindik, Kadriye Bahriye Payzın, Anıl Tombak, Mine Çabuk Miskinoğlu, Onur Kırgızlar, Pelin Aytan, Volkan Karakuş, Utku İltar, Ekin Kırcalı, Ahmet Şeyhanlı, Xioazhou Hu, 2021-2022): COVID-19 salgını nedeniyle ASH tarafından desteklenen projeleri yürütmekte olan bilim insanlarının projelerinde önemli aksaklıklar yaşandığından Amerika Hematoloji Derneği tarafından 2021 yılında Ödül Takviye Programı çağrısı açılmıştır. Bu çağrıya ASH Küresel Araştırma Ödülü kazanmış araştırmacılar yanı sıra ASH Research Training Award for Fellows (RTAF), Minority Hematology Fellow Award (MHFA), ASH- Amos Medical Faculty Development Program (ASH-AMFDP), ASH Scholar Award ödüllerini kazanmış olan ASH ödül sahipleri dahil edilmiştir. ASH’in çevrimiçi sisteminden gerçekleştirilen ödül başvurusu sonucunda 2021 yılında ASH Ödül Takviye Programı’ndan destek kazanarak Küresel Araştırma Ödülü’ndeki 140.000 USD’ye ek olarak 40.000 USD’lik proje bütçesi daha temin edilmiştir. Bu takviye ödül parası devam etmekte olan ve üstte açıklanan plazma hücre neoplazm projesi için kullanılmaktadır. Bu özgün ödül programı hakkında daha detaylı bilgiye şu internet adresinden ulaşılabilir: https://www. hematology.org/awards/career-enhancement- and-training/ash-awards-supplement-program.
Dolaşımsal Hücre Dışı ve Ekzozomal miRNA İfade Seviyelerinin Pediatrik Burkitt Lenfomalarda İnvazif Olmayan Tanı Biyobelirteci Olma Potansiyelinin İncelenmesi
 Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 131   137   138   139   140   141