Page 138 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 138

Küçük
Lenfoid Kanser Genomiği
Laboratuvarı
Grup Lideri: Can Küçük
 Amerika Hematoloji Derneği Küresel Araştırma Proje Ödülü (Yürütücü: Can Küçük, Araştırmacılar: Hayri Özsan, Wing C. Chan, Meral Beksaç, Yahya Büyükaşık, Ahmet Muzaffer Demir, Muhlis Cem Ar, Güray Saydam, Ali Zahit Bolaman, Ozan Salim, Itır Şirinoğlu Demiriz, Ömür Gökmen Sevindik, Kadriye Bahriye Payzın, Anıl Tombak, Mine Çabuk Miskinoğlu, Onur
Kırgızlar, Pelin Aytan, Volkan Karakuş, Utku İltar, Ekin Kırcalı, Ahmet Şeyhanlı, Xioazhou Hu, 2018- 2022): Selim plazma hücre neoplazmlarından overt multipl miyeloma dönüşüm risk ve süresini tahmin edebilecek minimal invazif biyobelirteç belirlenmesini amaçlayan bu ödül projesiyle ilgili 2021 yılında gerçekleştirilen işlemler şu şekildedir: a) DEÜ yanı sıra pek çok dış merkezden
 
   136   137   138   139   140